International Support > Swedish

Dynamic DNS + one.com?

(1/1)

biifer:
Försöker hjälpa min far som har en domän och webhosting hos one.com. Är det möjligt att använda Dynamic DNS i pfSense och uppdatera DNS som ligger hos one.com? Tanken är att ha kvar webhosting, mail o.s.v hos one.com men ha vissa subdomäner "hemma". Någon som har provat detta?
Navigation

[0] Message Index

Go to full version