Netgate Store

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - no-kek

Pages: [1]
1
Norwegian / Re: Oversettelse til Norsk 2
« on: April 20, 2017, 08:53:58 am »
pfSense er nå på norsk etter Zanata prosjektet, last ned 2.4 og sjekk om den oversettingen er bedre

2
Ja dette er viktig informasjon, det at Telenor gir deg "ekstra" båndbrede for IPTV da dette vill ha stort utslag på hvordan du setter opp Traffic Shaperen..

Normalt ville jeg anbefalt ALTQ da den er enklest å sette opp og forstå for de som er nye til Traffic Shaping, men kan hende HSFC er bedre for dette formålet 

3
Ja du kan se TV direkte hvis du åpner portene på WAN direkte og bruker VLC eller annen avspiller som kan koble seg direkte opp over IP

4
Jeg har fått T-WE til å fungere over OpenVPN noe som er mye tryggere en å åpne portene direkte på WAN siden, du må dog sette opp OpenVPN med TAP og tvinge all data trafikk over VPN, dog avhengi av hvilken enhet du bruker til å se T-WE på så må du ha en klient som støtter TAP modus, ikke alle Android eller IOS enheter som har støtte for dette direket og man må installere tredjeparts klienter

5
Norwegian / Re: pfSense med Telenor router i bridge modus
« on: February 01, 2017, 09:54:17 am »
Hvilken rutermodem er det du har fra telenor? hvis du har en komboløsning med både tv, telefon og internett så må du ha en switch med vlan støtte imellom for å kunne separere ut trafikken og portene før disse er sendt til pfSense

Pages: [1]