International Support > Swedish

Telia Fiber och IPTV

(1/3) > >>

peaksie:
Jag försöker hitta en möjlig lösning på att köra Fiber converter > pfSense > LAN med fungerande IPTV från Telia.

Har försökt att sätta upp en IGMP proxy med följande inställningar:

LAN ligger på 192.168.1.0/24

WAN   upstream   224.0.0.0/4
LAN   downstream   192.168.1.0/24

WAN Firewall rules:
IPv4 IGMP   *   *   224.0.0.0/4   *   *   none

LAN Firewall rules:
IPv4 *   LAN net   *   *   *   *   none (med "This allows packets with IP options to pass" aktiverat)

Felet som TV-boxen säger är "unable to start multicast".

Gör jag en TCPDUMP på lanet med pfSense så får jag:

19:04:31.365936 IP gate.hemma > 224.0.0.251: igmp query v2 [gaddr 224.0.0.251]
19:04:31.366524 IP gate.hemma > all-systems.mcast.net: igmp query v3 [gaddr 224.0.0.251]
19:06:05.063380 IP 192.168.1.109 > 224.2.2.2: igmp v2 report 224.2.2.2
19:06:07.520840 IP 192.168.1.109 > 224.2.2.2: igmp v2 report 224.2.2.2

gate.hemma är pfSense, 192.168.1.109 är tv-boxen.

Gör jag en TCPDUMP på lanet med Telias Smart switch när det funkar så får jag:

14:44:07.387357 IP dsldevice.lan > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 24]
14:44:08.005044 IP 192.168.1.72 > 239.16.16.202: igmp v2 report 239.16.16.202

 dsldevice.lan  är Telia Smart, 192.168.1.72 är tv-boxen.

Jag skall erkänna att jag famlar en smula i mörkret. Alla tips är välkomna!

esac:
Läs "IPTV från banhof genom pfsense"  jag har gett lösningen där. Det gäller att du kan avvara en separat ethernet port för iptv boxen. Sen kan du slänga Telia Smarten åt skogen ;)

esac:
IPTV boxen vill boota dhcp från telias nät. Så vill du köra den genom egen dhcp server måste du lura den genom att konfa din dhcp server med relay osv. Rätt drygt så smidigaste sättet är att brygga en spec nätverkport till iptv vlan'et.   

Bridge_VLAN845  {WAN.845, ETH1.845}

peaksie:
Det löste sig :)

Satte upp ett VLAN internt, sedan bryggade jag VLAN internt med WANets VLAN 845.

esac:
Gratulerar :)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version