The pfSense Store

Author Topic: Frågor om OpenVPN-klient under pfSense  (Read 5026 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline timvim

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Frågor om OpenVPN-klient under pfSense
« on: July 06, 2012, 08:31:24 am »
Hej! Inte så mycket aktivitet här, så hoppas någon har lust att försöka svara på mina frågor.

Har satt upp en virtuell pfSensemaskin i mitt hemnätverk (bakom en router), som jag har konfigurerat för att ansluta till en kommersiell OpenVPN-server, så att mina enheter i hemnätverket kan dela på VPN-anslutningen. Har några frågor runt detta.

1. Hur ska man gå till väga för att göra så att anslutningen till internet bryts helt när VPN-servern går ned? Som det är nu kommer mina enheter fortfarande åt internet med mitt eget ip om detta händer. Tycker det är lite ologiskt, då jag bara har en enda manuell NAT-regel som säger att trafiken ska gå över OpenVPN.

2. Finns det något sätt att göra så att pfSense skickar ett felmeddelande, till exempel via growl, om VPN-anslutningen bryts?

3. Går det att göra så att när man besöker vissa webbsidor, undantas anslutningen från regeln att gå över VPN, så att man använder sitt eget ip, men endast på de sidor jag bestämt? Har ett utländskt ip med min VPN-tjänst, men vill ha mitt egna när jag ska ansluta till playtjänster till exempel.